Červenec 2007

Fergie - fotky

31. července 2007 v 14:53 | Romusska and Nicoolka |  Fergie
Obrazek

ňáký ty gráfka for you :-*

31. července 2007 v 14:45 | Romusska and Nicoolka |  Graffity

Graffity - jak vzniklo ??

31. července 2007 v 14:17 | Romusska and Nicoolka |  Graffity
Koncept graffiti se zrodil asi přesně ve chvíli, kdy člověka napadlo, že viditelně umístěnou a srozumitelnou grafickou značkou může například vymezit své území, zdůraznit význam místa, na němž došlo k mimořádné události, podat zprávu o stavu své mysli, či prostě jen o holé existenci. Touha po komunikaci je stále základním prvkem našeho bytí, proto tady malování po zdech je, a proto zřejmě jen tak nezmizí.
Moderní dějiny tohoto fenoménu se začaly psát zhruba před třiceti lety, což je ovšem, s přihlédnutím k rychlosti, s jakou se generace writerů střídají, skutečný pravěk. Mytologie praví, že někdy v 60. letech minulého století žil na 183. ulici města New Yorku mladík jménem Demetrius, řečený též Taki, jenž se živil jako pěší doručovatel zpráv a zásilek. Při jedné z pochůzek zaznamenal tento vnímavý potomek řeckých přistěhovalců nápis JULIO 204, vyvedený sprejem na zdi domu. Když si ověřil, že číslo za jménem odpovídá číslu ulice, na níž se právě nachází, nebylo pro něj obtížné pochopit jednoduchý smysl poselství. Brzy, možná už příští den, se vydal do zaměstnání vybaven sprejem, jímž na první roh nastříkal svou odpověď: TAKI 183. Legendární tag byl na světě a s ním přišel do města i nový druh zábavy, umění a životního stylu.
Piš své jméno!
Taki nebyl prvním writerem, ale podepisoval se v ulicích s takovou vervou, až se sami obyvatelé začali o záhadu zajímat: Co, sakra, znamená TAKI 183?! Vysvětlení přinesly v rozhovoru The New York Times, z teenagera Demetria se rázem stala celebrita a stovky jeho následovníků se začaly řídit prvním pravidlem graffiti - piš své jméno!
Situace brzy vypadala asi takto: Okny studentské kavárny, umístěné naproti garážím městských autobusů, sledovala pozorně ulici početná parta mladíků, jež se v pravidelných intervalech vrhala ven, aby svými tagy zbombardovala vše, co právě opouštělo bránu depa. Poté se všichni navrátili ke svým stolkům, vydýchali adrenalin a trpělivě čekali na výjezd další linky… Do módy tak přišly i vlaky podzemní dráhy a jiné dopravní prostředky, efektivně šířící "vzkazy" do všech částí města, a počátkem 70. let se na scéně objevil další antihrdina, SUPER KOOL 223, autor prvního "piece". Místo v historii si vysloužil prostou výměnou trysky spreje, a i když se dnes legendy různí v tom, zda na plechovku nasadil širší trysku od čistícího prostředku na trouby, holící pěny nebo bůhví čeho, jisté je, že tato technologie umožnila writerům rychlé a plynulé pokrytí velké plochy. Experimentování s tvarem a velikostí písma mohlo začít, pravidlo číslo dvě znělo: Buď kreativní, vytvoř si vlastní styl!
Pojednat whole car, tedy celý vagón metra, se poprvé zdařilo FLINTOVI 707 a respekt mu náleží i za použití náročné techniky 3D. O tři roky později (1976) se na kolejích konečně objevila souprava sestávající z jedenácti vagónů, kompletně pokrytá motivy americké vlajky. Policie měla plné ruce práce s dokumentováním, pracovníci metra s čištěním a CAIN, MAD 103 a FLAME ONE mohli jít klidně spát - právě dosáhli až na hvězdy sprejerského nebe.
České graffiti… Mám za to, že jeho zlatý věk devadesátých let už nenávratně zmizel. Stejně mi přišlo vždycky legrační. Zatímco v domovině graffiti, v USA a zvláště pak v New Yorku, mělo svoje kulturně-sociální opodstatnění, u nás se převzala jenom forma (podobně směšně mi připadá i český hip hop) a já v tom cítil rozpor, prostě formalismus. Z rozhovorů, které jsem s některými graffitisty vedl, se mi totiž nezdálo, že by chtěli proti něčemu protestovat, revoltovat - snad se chtěli jenom na chvíli zbavit nesnesitelné nudy dětí pocházejících z dobře zajištěné střední třídy novodobého kapitalistického Česka. Pochopitelně, jsou vyjímky, jako třeba Point. Graffiti opravdu miluje a to, co dělá, má vizuální sílu. V jeho případě jde už o umění ve veřejném prostoru: je korektní k okolí, ale právě tahle "korektnost" je vlastně v protikladu k duchu původního sprejerství, založeného na bezvýhradné svobodě postříkat cokoliv.
(Petr Volf, výtvarný kritik)

Sociální protest
Nejsem si zcela jistá, nakolik byla ruka poslíčka Takiho vedena sociálně-politickými motivy, ale faktem je, že každé správné kulturní hnutí vzniká z potřeby vymezení se vůči společnosti. Cesta graffiti se od počátku prolínala s vývojem hip hopu, jenž byl temnou a pohrdavou odpovědí mladých obyvatel černošských ghet na nablýskané, bezobsažné křepčení v luxusních disco klubech. Obrovského potenciálu ulice jakožto pódia, galerie či tribuny pro "hlasy zdola" si povšiml také student výtvarné školy Keith Haring, jehož geniálně jednoduchý styl dostal na kolena i uměleckou kritiku. Popularita otevřela tomuto sympatickému obhájci práv všech možných outsiderů cestu do médií, která ho pasovala do role mluvčího celé graffiti scény, což zřejmě mělo, kromě jiného, za následek i vznik pravidla číslo tři: buď angažovaný!
Pro americké představitele establishmentu, stále ještě zneurotizované zkušeností s hippies, Černými Pantery a levičáky vůbec, se nekontrolované psaní a malování ve veřejném prostoru stalo hrozbou, již si už za žádných okolností nemínili nechat přerůst přes hlavu. Výsledek represivních opatření: milióny dolarů utopené ve vývoji účinných chemikálií, které sice hravě rozpustily barvy, ale zároveň přivodily zdravotní potíže zaměstnancům, cestujícím, i dětem ze školy umístěné nedaleko obří "myčky na vlaky". Graffiti se přesunulo z venku do vnitřku souprav, kde veřejnost obtěžovalo vlastně ještě víc. Údajný writer Michael Stewart byl za nevyjasněných okolností zabit policií. Přestalo jít o hru, část graffiti umělců zvolila legální cestu a přijala azyl ve zdech galerií a soukromých sbírek. Tvrdé jádro, jenž se tvorby ve veřejném prostoru odmítlo vzdát, si ústy writera HAZEA povzdychlo: "Je velmi vychytralé nazývat graffiti uměním, protože graffiti vzniklo mimo systém, kdežto umění systém má. Když dáte graffiti do galerie, je to stejné, jako když dáte zvíře do klece."
Český model - rebelové bez příčiny
Prvním průkopníkem graffiti u nás se stal krátce po revoluci ostravský MANIAC, jenž se svým graffiti artem dokonce úspěšně odmaturoval a pokračoval na pražské AVU. V hlavním městě položily začátkem 90. let kvalitní základ (potvrzený časem) partičky CSA, CSB, TCP či NNK, první skutečný piece prý vytvořil RAKE. Nejstarší generace writerů tvořila v relativně idylických podmínkách - příslušné instituce neměly se zásahy do veřejného prostoru ještě žádné zkušenosti, tudíž se v depu metra, na nádražích a betonových zdech docela dařilo. Motivy těchto tvůrců, pocházejících často z prostředí uměleckých škol, a pokoušejících se využít ulici coby sdělovacího prostředku s pravidlem "na historické budovy a památky ne!", se logicky lišily od těch, se kterými braly do ruky spreje jejich newyorské vzory. První porevoluční léta v České republice se přece nesla v duchu naděje, optimismu, svobody a víry v budoucnost, tedy zcela opačných pocitů, než jakými oplývali američtí writeři. Přestože kapitalismus se u nás zajel rychle, a i pro bílého teenagera z dobré rodiny se tudíž nějaký ten legitimní důvod k nespokojenosti najde, cením si upřímnosti slov bývalé writerky Lely Geislerové: "Já to mám jinak. Vůbec nikdy mě nebavilo riskovat. Mně bavilo bejt venku. U vody, když svítí sluníčko. Mít na to celej den a malovat si," k čemuž WLADIMIR 518 dodává: "To je jak u koho."
Ano, jak u koho. Graffiti a street art díla mohou být vším, čím jejich autoři chtějí - ať je jejich obsahem někdy vtip, podruhé politické či sociální téma, a jindy třeba "jen" estetika provedení. Právě pestrost, spolu s kouzlem neopakovatelnosti a tvůrčí svobodou, limitovanou pouze osobní zodpovědností autora, považuji na graffiti a street artu za přínosné. Zkoumání motivů k tvorbě tedy raději nechávám na samotné ulici: jen ta totiž spravedlivě a s konečnou platností rozhodne, kdo z těch, kteří si na ní troufají "vystavovat", zůstane, a kdo skončí, protože prostě nemá feeling a do smrti zůstane toyem.

PS: Žádná pravidla graffiti samozřejmě neexistují, protože by stejně nikomu nepomohla…, nejvíc je asi potřebují pracovníci médií, kteří sice sprej v životě nedrželi v ruce, ale profesní ambice jim velí vnést do všeho jasno.
Respekt těm, kteří se neohlížejí ani na kritiky, ani na zastánce graffiti, ale prostě tvoří, hledají, komunikují, a při tom všem se i dobře baví.

Graffity - styly

31. července 2007 v 14:13 | Romusska and Nicoolka |  Graffity
Styly Graffity
Není jednoduché jednoznačně definovat všechny graffitové styly, které se vyvíjely po celém světě. Mezi ty nejznámnější patří:

TAG STYLE (TAGGING)
Writerův podpis vytvořený vlastním osobitým stylem, kterým se prezentuje na zdích a různých veřejných místech. Jde o nejstarší techniku graffiti. Legendou pak byl již zmíněný TAKI 183. Cílem je popularizovat writerovo jméno pokud možno tak, aby bylo viditelné téměř na každém místě. Ze začátku šlo čistě o pouhý podpis, který se příliš neodlišoval od ostatních. Avšak v dnešní době dokážeme identifikovat writera pouze na základě jeho tagu. Každý má svůj vlastní styl psaní jednotlivých písmen.

THROW-UP
Písmena mají svoje specifické rysy a styl. Význam Throw - upu je v zanechání jasně rozpoznatelného podpisu, který je malovaný.. Throw -up se často používá u bombingu. Proces malování by obvykle neměl trvat déle jak dvě minuty. Proces malování hlavních rysů throw-upu bývá často prováděn jedním tahem. Tvary písmen připomínají bubliny či mraky.
BLOCKBUSTER STYLE
je dalším krokem ve vývoji graffiti a způsobu malování tvarů písmen. Tento styl se vyznačuje poměrně snadně čtivými písmeny, které jsou kresleny v pravoúhlých či rovnostranných křivkách. Tento styl nenabízí mnoho alternativ pro modelování, a právě proto ho můžeme sledovat v téměř nezměněné formě až dodnes. V této době jde o velmi často používanou techniku, kterou můžeme spatřit na železničních vagónech a autech.
SIMPLE STYLE
je základní technika a první krok pro začínajícího writera. Vyznačuje se nekomplikovanými tvary písmen. Písmena jsou modelována odděleně, avšak měla by vykazovat rysy a jednotu stylu. Nevyskytují se zde žádné přídavné prvky. Vytvořit si vlastní osobitý styl malování písmen je základním předpokladem a schopností stát se uznávaným writerem. Simple style se často používá při podepsání crew či při psaní delšího textu.
WILD STYLE
lze charakterizovat za již náročnější techniku. Písmena mají komplikovanější podobu, míchají se mezi sebou v mnoha nezvyklých směrech, což se odvíjí od představivosti writera. Stejně jako v simple style, i zde jsou písmena kompaktní v jednom stylu. Semi wild style je velmi populární styl, protože není časově náročný a samotná kresba je vizuálně velmi efektní a čitelná. Díky tomu se tento styl stal velmi oblíbeným u hip hopové komunity. U wild stylu jsou písmena komplikovanější, sestavení linek je více chaotické, je zde více doplňujících prvků a ozdob, spojení písmen je důmyslnější a tedy méně čitelné. Graffiti ve stylu wild style je někdy složité dešifrovat i pro samotného writera.
COMPLEX STYLE
navazuje na wild style. Najdeme zde více ozdob, propojení, překrývání obrysů, zrcadlových efektů atd. Tento styl se vyznačuje větší svobodou způsobu malování písmen a nedodržování pravidel zachovávající abecedu.
3D STYLE
je naprosto odlišný styl. Neobjevují se zde žádné tradiční hlavní rysy a dělení mezi jednotlivými plochami je pomocí. Tato technika je velmi kontroverzní. Někteří writeři 3D považují za vrchol, jiní zase tvrdí, že ti kdo malují 3D nejsou writeři, ale umělci-malíři. Styl vznikl v Evropě v 90. letech, mezi nejznámější writery patří DELTA, DAIM, LOOMIT a NECK.
OWN STYLE
styl který se neřadí do tradiční hiearchie graffiti stylů. Do této skupiny se zařazují writeři, kteří se nebojí zařadit nové prvky do té doby nepoznané. Ačkoli někdy vypadá, že graffiti těchto writerů spadá pod určitý konkrétní styl, tyto kresby mají navíc osobité kouzlo, které lze rozpoznat na první pohled. Někdy můžeme mluvit i o tzv. Country style např. Švédsko nebo City style - např. Berlín, Paříž apod

Graffity - jak na to ??

31. července 2007 v 14:06 | Romusska and Nicoolka |  Graffity
1.Lidi radí že se má dělat předloha...mno já nevim já jí nedělám,ale když jí teda děláte tak si rozvrhněte obrázek ,barvy,vytvarovat písmena......
2.Jestli si gaffit děláte na vlastní pozadí,tak ho natřete bílým lakem a za hodku to máte hotový...
3.Jestli má bejt G. dokonalej udělejte si světlou barvou obrys
4.Pak nastříkáte písmena,aby chytli plastiku kombinujte barvy a dělejte stíny.Cap (tryska spreje) mějte blízko zdi(plochy)
5.Písmena se můžou orámovat (nejlíp tmavší barvou)a použijte tenčí cap....dobře vypadá když na krajích písmen kouká ještě trochu původní barvy...
6.Počítejte s tim že na jeden čtvereční metr spotřebujete 1 sprej...
7.Pokud děláte postavičku ,snažte se o co nejjednodušší obličej.Nejdřív nastříkej to co má být černé...
8.Jestli si dělal graffit na vlastní plochu doma m.ůžeš ho přestříkat bezbarvým lakem-dodá lesk..)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mno ... tak přeju hodně štestí a kdyby ste to skoušeli tak písněte do komentářů jak to
dopadlo...Jinak jestli máte s graffitama zkušenosti tak to radši dělejte po svym...xD

Graffity - slovník

31. července 2007 v 14:04 | Romusska and Nicoolka |  Graffity
Slovník xD
All city - v každé části města je writer označen svým jménem.
Biting - styl graffiti je napodobeninou jiného sprayera
Blackbooks - osobní kniha ze skicami, historie writerů, dokumentace stylu a jeho vývoje
Bombing - nezákonný, masivní rozšiřování jména
Burner - skvěle nastříkané graffiti
Cap - rozprašovací hlava u sprayů - má více obměn.
Characters - kresby figurek, postav v osobitém stylu
Crews (krů) - seskupení writerů, kteří společně malují, vzájemně se motivují a ovlivňují
Crossing - překrytí graffiti malbou jiného writera, což je způsobeno často na základěkonfliktu, či zabrání atraktivní plochy v dané lokalitě
Fame - writer se snaží rozšířit své jméno, proslavit svůj styl
Wall of fame - plocha, kde má writer povoleno vytvořit své dílo, vznikají zde ty nekvalitnější umělecká díla
King - uznávaný writer se specifickou technikou a osobitým stylem.
Legál -
graffiti na tolerované ploše
Line - metro, specifické trasy metra.
Messages - kresby, které obsahují krátké oznámení
Murals - velkorozměrové malované zdi
Piece - velká kresba - obraz ve stylu nebo charakteru s označením data, podpisu a zprávy
Quick-Pieces - vychází ze Throw up techniky, čárkované, maximálně jednobarevné, avšak s pečlivě provedeným obrysem.
Style- cíl každého writera, mnohaletý proces, kdy se vyvíjí osobitý styl a způsob malování písmen
Tag (tek) - jednoduchý podpis či značka sprejem nebo fixou, obrys
Throw-ups (T-ups) -
maximálně se používají dvě barvy, bez nákladného designu, rychle a velkoplošně
Toy (toj) - nezkušený writer s mizernou či žádnou technikou
Writer: z angličtiny,"pisatel, spisovatel"; v jazyce subkultury graffiti umělec.
Feeling: z angličtiny, "cit, cítění".
Graffiti: z řeckého "graphein" (kreslit, psát), nebo mn. č. italského slova "graffito" (škrábanec); subkulturní výtvarný projev z konce 20. stol.

Cviky pro hubnutí - nohy

31. července 2007 v 13:56 | Romusska and Nicoolka |  Hubnutí
Chcete-li mít opravdu krásné a štíhlé nohy, musíte na sobě pracovat. Začněte třeba s běhe, který tvaruje a posiluje svaly. Později přidejte posilování a cvičení.
Položte se na pravý bok, pravou nohu můžete mírně pokrčit, levou ruku opřete pro lepší rovnováhu před tělem. Špičku nepropínjete, naopak - protlačte patu vpřed, nohou kmitejte do rytmu nahoru a dolu, snažte se nedotknout podlahy. Po 1 - 3 minutách vystřídejte strany.
Zdvihání pánve
Lehněte si na záda, pokrčte kolena, chodidla položte na podložku, ramena a lopatky udržujte na podložce,
zvedněte pánev nad podložku ramena a lopatky se snažte udržet na podložce
a přednožte jednu nohu, špičku nepropínejte,protlačte patu, druhou nohu tlačte do podložky, vydržte tak pár taktů.
Vraťte se do výchozí pozice
a opakujte na druhou nohu
Výpady

Postavte se na šíři pánve, zpevněte břicho (1), proveďte výpad vpřed (2). Dávejte pozor, aby koleno nikdy nepřešlo před chodidlo, v koleni musí být maximální pravý úhel. Totéž opakute na druhou nohu. Po 1 - 3 minutách můžete opakovat oběma nohama totéž do stran (3). Můžete zkusit i vzad.
Podřepy do stran

Postavte se na šíři pánve, zpevněte břišní svaly, mírně podsaďte pánev (1). Přejděte do podřepu tak, aby stehhna byla rovnoběžně s podložkou a chvíly vydržte (2). V podřepu udělejte výpad vlevo, vydržte a pomalu se vracejte do výchozí pozice (3), totéž opakujte pravou, strany pravidelně střídejte.
Výkopy

Postavte se, zpevněte tělo, lehce pokrčte jedno koleno, přeneste váhu na pokrčenou nohu (1). Druhou přednožte, nechte ji pokrčenou v koleni, dokud se stehno nedostane do vodorovné polohy. Pak rychle a silou vykopněte, propněte koleno, patu protlačte vpřed (2), vraťte se zpět do výchozí polohy a opakujte na druhou nohu (3).
Můžete zkusit i výkopy vzad - postavte se, pokrčte mírně jednu nohu,váhu těla přeneste vpřed a druhou nohu mírně zanožte do strany. Když se dostane stehno do rovnoběžné polohy se zemí, silou propněte a rychle vykopněte, vraťte se zpět a opakujte na druhou stranu.

2 Bleskovka-Vyhlášení

31. července 2007 v 10:21 | Romusska and Nicoolka |  Bleskovky

Jak na Colorky?

30. července 2007 v 11:25 | Romusska and Nicoolka |  Colorky

1.Takže na colorizace je nejlepší (alespoň myslím) program PhotoFiltre - ke stažení *ZDE*

2.Až si program stáhnete a nainstalujete tak by jste měli mít nějaký vhodný černobílý obrázek pokud ho nemáte tak vám ho dávám zde:

Pak obrázek otevřeme
3.až obrázek otevřeme tak so vezmeme Polygon (všichni říkají laso ale zjistila jsem ted že Polygon je opravdu lepší!)
Tak a polygonem obtahneme cast kterou chceme vybarvit:
a Takhle to bude vypadat až obtáhnete celou část kterou chcete obtáhnout :
4.A už se blížíme ke konci :)) ale zbývá nám ještě tu část vybarvit to uděláme tk když klikneme na Barevný nádech :
Pak si vybereme barvu :
a máme hotovo!! Takhle to vypadá když už je ta část vybarvená ;-):
a pak kliknete na tu čast a mýší odjedete uplne pryč z obrázku aby vám zmizly ty čárky =D ono je to tak lepší než počkat až zmiznou až budete obtahovat další část prostě takhle to dělám já :)) :
A takto je hotovo!
Zdroj:http://micinka-buba.blog.cz/

2 Bleskovka-Konec

29. července 2007 v 23:13 | Romusska and Nicoolka |  Bleskovky
Ahoj te protože se nudím tag tady máte jednu bleskovku vyhrává každý dokud neřeknu KONEC!

1.Kolik je hodin a co právě děláš?
2.Kolik je ti roku?
3.Vyber si jakýkoli článek kromě tohoto a napiš do něj 2 komentáře (připiš kde jsi ho napsala)
4.Jak dlouho máš blog?
5.O čem je tvuj blog?
6.Klikni na anketu a napiš kolikátej byl tvuj hlas.
7.Co chceš na diplom?

Britneyiny kixy :-P

29. července 2007 v 19:30 | Romusska and Nicoolka |  Fůůj

Ale no tak, Lindsay...

29. července 2007 v 19:29 | Romusska and Nicoolka |  Fůůj
Tuším, že pánskému obecenstvu se Lindsayina občasná zanedbalost jistě bude líbit;-) ale myslím, že nám, holkám, asi moc ne :D docela trapné..měla by si teda výstřih víc hlídat:))

Drbíky-Kelly se nám nějak zakulatila...

29. července 2007 v 19:27 | Romusska and Nicoolka |  Celebrity
..nezdá se vám ?:))

Drbíky-Spice Girls se vrací !

29. července 2007 v 19:26 | Romusska and Nicoolka |  Celebrity
:)) mazec co? tohle je opravdu fotka z ročku 2007 ! chystají comeback a rovnou světovou tour:)
Já je mám moc rada...a bylo mi moc líto že se rozešli!!!!

Celebrity a stejné šaty

29. července 2007 v 19:21 | Romusska and Nicoolka |  Celebrity

Sarah Jessica Parker x Jessica Biel

Eva Mendes x Kimberly Steward

Jamie-Lynn Sigler x Jessica Alba

(šaty od Dolce a Gabanna) mě se teda víc líbí černé, takže Jessica :)

Kelly Clarkson x Kate Walsh

kate!

Katherine Heigl x Paris

víc to sluší asi Paris

Halle Berry x Bar Refaeli

jednoznačně Halle..opálené pleti takov šaty sluší víc:)

Scarlett Johansson x Pamela Anderson

25.5.2007 14:50 | VERčA | ...a stejné šaty

Paris Hilton x Paula Abdul x Debra Messing

Paris Hilton x Courtney Love

ale no tak paris,to to taháš za klíček kolem pasu?:-D

Nicky Hilton x Anne Hathaway

Mischa Barton x Paris Hilton

Lindsay Lohan x Sienna Miller x Nicky Hilton

hmm...šaty teda nic moc

Jessica Simpson x Elsa Pataky

Elizabeth Hurley x Teri Hatcher

nádherné šaty-a oběma moc sluší:)

Ashlee Simpson x Heidi Montag

Drew Barrymore x Kelly Osbourne

Kelly Preston x Petra Němcová

Paris Bennett x Britney Spears

Lisa Rinna x Pink

Nicole Richie x Lindsay Lohan

Beyoncé x Christie Brinkley

Gwen Stefani x Sandra Bullock

Emma Thompson vs Liv Tyler.

Celebrity zamlada :)

29. července 2007 v 19:05 | Romusska and Nicoolka |  Celebrity

Mischa Barton

Scarlet Johansson

tady je sice Scarlet už starší,není to dítě:) ale i tak..mrtě rozdíl co?

Avril Lavigne

její new glamorous look:)

Kája Gott:)

Před:
Po:

Jennifer Lopez

PŘED:
PO:


Brad Pitt


Sarah Jessica Parker

krásné tepláčky do půlky zad:o))Mariah CareyMadonnaa


Kylie Minogue

Ehhhm, myslím, že jí to sluší víc teď, co myslíte:o))?


Julia Roberts
Jennifer Lopez


Janet JacksonChristina Aguileraa

krásná maloučká Christinka:)


Halle Berry
Catherine Zeta- Jones


Britney Spears

Malá britney:)

Angelinaaa Jolie


Missy Elliott - fotky

29. července 2007 v 18:30 | Romusska and Nicoolka |  Missy Elliott

Missy Elliott-životopis

29. července 2007 v 18:24 | Romusska and Nicoolka |  Missy Elliott
O Missy se toho moc neví.....tak vám jsem dám vše co o ní vím!

Jméno: Melissa Arnette Elliott

Známá jako: Missy "Misdemeanor"Elliott

Narozena: 1.7.1971

Místo narození: Porsmouth,Virginia

Je to afroamerická zpěvačka,raperka,textařka.Missy byla původně známá jako Missy "Misdemeanor" Elliott.Od roku 2003 už jednoduše Missy Elliott.


Mya-životopis

29. července 2007 v 12:31 | Romusska and Nicoolka |  Mya
Málokodo z pravověrných fandů rnb music nezná křehkou zpěvačku, která si cestu do hitparád probojovala tancem. Ano, je to MYA, štíhlá kráska se sametovým hlasem a extravagantními tanečními kreacemi. Její cesta na pomyslný rnb olymp však nebyla lehká. Už od mala se věnovala tanci a zdálo se, že mu zasvětí celý život. Svůj nekonečný talent rozvíjela v teenagerském období jako členka taneční skupiny T. W. A. ( Tappers With Attitude ). Po krátkém působení se skupinou se přestěhovala do New Yorku, kde začala studovat taneční školu The Dance Theater Of Harlem.
Zde pod vedením známého choreografa Saviona Glovera nabírala mnoho zkušeností pro její budoucí kariéru. Glover byl pro ní tím nejlepším učitelem, vždyť se podepsal pod takové projekty jako například " Bring In Da Noise, Bring In Da Funk ". V průběhu studií stačila MYA zazářit v Kennedyho Centru s opusem " Glover " a pak už se pomalu začalo schylovat k její začínající hudební kariéře. Ta vlastně začala již v dětství, když hrála na violu a později při studujích už zkoušela dát dohromady první dema pro studia. Štěstí jí potkalo, když se o kazety s jménem MYA začal zajímat Haqq Islam z nahrávací společnosti Interscope Records. Okamžitě vycítil její talent a rozjela se práce na debutovém albu. Ke spolupráci do studia byli přizváni Babyface, Raphael Brown, Wyclef Jean a Darryl Pearson. Na seznamu hvězd nechyběli ani Moko a Sisqo z party DRU HILL. Úspěch desky nastartoval hudební kariéru pro Myu na plné obrátky a v roce 2000 se objevil hit "Case Of Ex "a s ním druhé album "Fear Of Flying".To znamenalo průlom na rnb scénu a další úspěšné hity "Best Of Me","Free",nebo "Now Or Never "…
Minulý rok přinesl zatím nejúspěšnější singl "My Love Is Like…Wo" z aktuálního alba "Moodring ".Na obalu alba hned upoutá výrazná samolepka právě s upozorněním na tento singl a na další potencionální hit "Fallen". Rozhodně to ale není to nejlepší co je na albu ke slyšení, jsou tu možná ještě daleko zajímavější skladby. Deska nabízí šestnáct písní plus dva bonusy v podobě titulní "Moodring" a posledního songu "Real Compared To What "na kterém rapuje Common!Zdálo by se,že poslední song bude jen takové odfláklé outro,ale opak je pravdou a po jeho poslechu se už každý musí těšit na příští desku...nemá to chybu jak po stránce živého rapu,tak vokálně..Pojďme ale na začátek..První pecka alba je samozřejmě i u nás známá "My Love Is Like…Wo",mistrná koláž moderního rnb,klavírních motivů a vysoko posazených vokálů.Ve spojení s jednoduchým textem a celkem vydařeným aranžmá se na tento song dá v pohodě tancovat,ale i relaxovat v chill-outu,rozhodně ale ne dlouho…!Prostě jasný hitový singl i pro Evropu.Následující číslo dvě "Fallen "je už trochu náročnější píseň,je tu použit orchestrální motiv,samozřejmě smyčce..Rychlé přechody,složitější text a v druhé polovině se zrychlující refrén a smyčce dělají z tohoto songu jasného favorita alba,možná ještě lepšího než "My Love Is Like…Wo"."Why You Gotta Look So Good" je trojka a je to taková pro někoho možná nezáživná skladba,která v sobě ale má obrovský textařský potencionál.To znamená,že v tomto případě jde spíš o sdělení a příběh než o aranžování hudby…V tomto songu se pomalu začínají objevovat futuristické-rnb zvuky a ke konci se tu také zjeví rapper Lloyd Banks,který to celé citelně oživií..To už se ale dostáváme ke čtyřce "Step",což je absolutní dance bomba alba v produkci Missy Elliott.Je to ideální pumpovačka pro taneční rnb parkety...Missy Elliott a její charakteristická produkce je tu hodně znát,stejně jako i na zmíněném prvním singlu alba…
"Sophisticated Lady "je song ve kterém nám Mya ukazuje úplně jinou tvář..Už úvod na vás dýchne atmosférou soulu osmdesátých let…Trubky,perkuse,keyboardy..vše jede v rytmu osmdesátek.Člověk by to na takovémto albu ani nečekal.Nakonec na tenhle old school se dá i tancovat…Skladba číslo šest "No Sleep Tonight "je už zase ukázkou moderního současného rnb.Chytlavý refrén,skvělý beat timing a text…Mya se s tímto albem opravdu snaží ukázat všechny polohy jak hlasové,tak hudební dnešního rnb.Třeba jako v minimalistické skladbě "Anatomy 10n1 "…To je opravdu sexy song s jemným přechodem do refrénu a kytarové rify v bublajících beatech nemají chybu!Množství použitých nástrojových sekcí na celé desce je neuvěřitelné,například Bobby Ross Avila zde ukazuje své umění na keyboardech a o kytary se postarali Derek Scott,Eddie Cole and His Gang,Romeo Antonio,Chris Ricat a IZ.Produkci alba měli v rukou také legendární producenti Jimmy Jam a Terry Lewis a neméně slavný James Poyser,známý také svou spoluprácí s Erykah Badu…Skvělým tanečním počinem je pecka číslo osm "Hurry Up",kde se nám v úvodu představje známý Dj Clue.Příjemný rytmus s harmonikou a rýmováním rappera jménem Gunz v závěru z ní dělá jednu z nejzdařilejších pecek alba.Takže taneční parkety se mají na co těšit...Dancehallový reggae nádech skladby "Things Come And Go"je jasnou ukázkou letošní módy dancehallu a Sean Paul to v tomto společném duetu jen potvrzuje.Jednoduchý text i rap a vychází z toho asi nejvíc popový rnb song alba…Takováto skladba by možná měla šanci uspět i v našich médiích a přitáhla by tak pozornost na ostatní pecky téhle zajímavé desky.Ještě,že následující akustická "You"zklidnila rozjetého Seana..."You "je jemná kytarová pohádka ("You- the special one for me"……).Asi nejromantičtější a emocemi extra nabitá..skvělá pro zimní večery plné samoty..
Mya je sexy a taková je i její hudba a serenáda "After The Rain ".Nádherná kompozice,vrstvené vokály,smyčcové party a celé to podtrhuje stylový samplovaný praskot vynilové desky...Určitě to je nejvýraznější song na desce…Ale pozor!V druhé polovině alba se přiostruje rytmus!Po vypalovačce" Late" přichází uragán "Whatever Bitch".Vypadá to jako by se člověk ocitl na nějaké dance-house party,rychlé beaty,echo efekty a v závěru jakýsi chorál...Pěkně se nám Mya rozčílila!Jak je vidět ani disko trysko dancefloorisko jí není cizí.Bravo!, jen doufejme,že se nám nevrhne na tento hudební styl napořád.. "Taste This" a jeho housličky a piano spodky mě uklidnily,Mya je zas normální!…skvělý song!Stejně jako patnáctá v pořadí "Take A Picture ".Začátek sice vypadá jako úvod k nějaké rockové baladě,ale po půl minutě už víme o co jde.Chytlavý refrén,co se zadírá do srdce a to i přesto,že to je pop rnb!Ano, ještě pár akordů a je tu sladká "Free Fallin´".Monumentální úvod písně a rytmika piána dává tomuto příběhu zajímavou atmosféru...a opět housle.."Moodring" je dokonalým mixem pop rnb,dancehallu,reggae,soulu osmdesátých let a když si k tomu ještě představíme Myu jak při tom všem zpěvu předvádí své taneční kreace…Je to multitalentovaná umělkyně a budoucnost teprve lépe ukáže její kvality.Ať už to budou taneční,nebo hlasové…Jisté je,že toto album je jakousi maturitní zkouškou,kterou Mya zvládla na jedničku.Určitě se jedná o jedno z nejzajímavějších alb současného rnb minulého roku…

Mya-fotky

29. července 2007 v 12:27 | Romusska and Nicoolka |  Mya
http://bfarber.com/screens/%5B2600%5DMya.jpg

http://www.wallpaperbase.com/wallpapers/celebs/myaharrison/mya_harrison_1.jpg

http://www.wallpaperbase.com/wallpapers/celebs/mya/mya_1.jpg
http://www.movie-syndicate.de/img_pnr/Scarecrow_mya.jpg

http://www.onlylie.com/gfx/colorized/mya.jpg

http://www.lyrics.com/m/mya/fear.of.flying.jpg

http://www.artistdirect.com/Images/artd/amg/music/bio/659155_mya_200x200.jpg

http://image.listen.com/img/356x237/6/1/3/1/651316_356x237.jpg

http://www.universal-music.co.jp/u-pop/artist/mya/mya_photo/mya_bio2.jpg

http://www.sfondideldesktop.com/Images-Music/Mya-Harrison/Mya-Harrison-0002/Mya-Harrison-0002.jpg